StartÄndring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan
Självservice

Ändring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan

Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2020-06-02 15:56
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Säljaren och köparen av fastigheten ska läsa av vattenmätaren tillsammans och blanketten ska undertecknas av dem båda.

Från och med 1 oktober 2016 har Vafabmiljö hand om renhållningen i kommunen.

* Felet är registrerat. Arbete pågår med att åtgärda avbrottet.

Om tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen och vid en ändring eller uppsägning måste du som fastighetsägare meddela oss detta. När du till exempel har sålt ditt hus måste dina vatten- och avloppstjänster sägas upp. Detta gör du genom att fylla i en ändring/ägarbytesblankett som du lämnar in till Samhällsbyggnadskontoret. 

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Vem kan använda den här tjänsten?

Person som har köpt eller sålt en fastighet ska anmäla ändring/uppsägning av abonnemang för vatten och avlopp till kommunen.