StartSjälvserviceModersmålsundervisning - Ansökan
Självservice

Modersmålsundervisning - Ansökan

Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2019-01-14 08:25
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Modersmålsundervisning kan vårdnadshavare med barn som talar ett annat modersmål än svenska hemma. Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan.

Blanketten kan även användas för att meddela att elev inte längre ska delta i modersmålsundervisning.

Villkor

För att modersmålsundervisning i ett enskilt språk ska anordnas ska följande villkor vara uppfyllda: 

  1. att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. 
  2. att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet. 
  3. att eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
  4. att vårdnadshavarna önskar att eleven ska få undervisning. 

När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch gäller inte att språket måste vara ett dagligt umgängesspråk. Dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Avgifter

Modersmålsundervisningen är kostnadsfri.