StartSjälvservicePlats, förskoleverksamhet, byte - Ansökan
Självservice

Plats, förskoleverksamhet, byte - Ansökan

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2019-06-26 16:21
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna vara överens om och skriva under ansökan. Vårdnadshavare anger i anmälan när och var plats önskas. Anmälan kommer att bekräftas skriftligt.

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om byte av förskola eller byte av dagbarnvårdare.

Villkor

Barn som redan har plats i kommunal förskoleverksamhet eller hos dagbarnvårdare.

Avgifter

Vårdnadshavare med barn i förskoleverksamhet betalar varje månad en avgift baserad på hushållets inkomster. Observera dock att det är kostnadsfritt att byta förskoleverksamhet eller dagbarnvårdare.

Relaterade kategorier