StartSjälvserviceFörskoleklass, önskemål om skola - Anmälan
Självservice

Förskoleklass, önskemål om skola - Anmälan

Publicerad 2019-12-19
Uppdaterad 2019-12-20 08:30
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Viktigt om e-tjänsten: I e-tjänsten loggar vårdnadshavare in med BankID. Ni kan spara er ansökan på och skicka in den vid ett senare tillfälle om det t ex är så att ni vill komplettera med handlingar som ni inte har tillgängliga. När ansökan skickas in får den andre vårdnadshavaren ett meddelande om att gå in och signera ansökan. Det är först när båda vårdnadshavarna signerat som ansökan skickas in och synlig för handläggare på kommunen.
Förskoleklass är obligatorisk. Det betyder att skolplikt gäller för barn från höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar cirka fem timmar per dag och följer skolans läsårstider.

Information om förskoleklassen skickas hem i slutet av året till vårdnadshavare vars barn kommer att fylla sex år nästkommande år. Barn som bor på landsbygden erhåller information om den planerade placering som gjorts utifrån organisationen av skolskjutsar. Vårdnadshavare i tätorten uppmanas att lämna önskemål om skola, eftersom fler skolor kan vara aktuella. Alla vårdnadshavare har dock möjlighet att lämna önskemål om skolplacering.

Önskemål om placering ska ha lämnats senast 2 februari. När anmälningstiden gått ut placeras alla barn. Har inget önskemål inkommit placeras barnet på planerad skola (gäller landsbygden) eller på en skola inom 2 km från hemmet (gäller tätorten). Skolplacering görs enligt skolnämndens beslutade prioriteringsordning. Beslut om skolplacering skickas till vårdnadshavare under mars månad. Sent inkomna önskemål eller ansökningar betraktas som byten och placeras innan skolstart i augusti.

Om ni anser att ert barns skolgång bör utformas på annat sätt, läs mer på sidan “Skolstart vid särskilda förhållanden”.

Önskemål om skolplacering

Önskemål om skolplacering lämnas i vår e-tjänst på denna sida, eller på den blankett som finns att ladda ner. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna signera/skriva under anmälan. Här ansöker man även om fritids i samband med start i förskoleklass.

I e-tjänsten finns även möjlighet för vårdnadshavare till barn i annan kommun att ansöka om plats i förskoleklass i Sala kommun till hösten 2020. Om flytt kan styrkas, eller det finns särskilda skäl till ansökan beaktas detta och ert barn kan tas med i placeringarna till hösten. Har ni inte möjlighet att använda e-tjänsten finns särskild blankett för detta.

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge detta inte går ut över “andra vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet när hemmet.

Prioritering vid skolplacering (pdf)

Villkor

Tjänsten vänder sig till vårdnadshavare som har barn som fyller sex år under året och ska börja förskoleklass i Sala kommun.

För att använda e-tjänsten krävs att vårdnadshavare har bankID. I annat fall används blankett.

Tjänsten är öppen för anmälan till och med 2 februari. Därefter kommer placering i förskoleklass att göras.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade kategorier