StartSjälvservicePlats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning
Självservice

Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning

Publicerad 2017-08-29
Uppdaterad 2019-08-20 11:32
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Uppsägningen ska ha inkommit till Skolförvaltningen senast 60 dagar före uppsägningsdatum. För fritidshem gäller 30 dagar. 

Återtar man en uppsagd barnomsorgsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagts upp – vilket innebär att avgift debiteras i efterskott för den tid som gått med 1/30 per dag av fastställd månadsavgift under del av månad.

Om tjänsten

Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla. Avtalstiden utgår för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För skolbarnsomsorg utgår avtalstiden en månad efter uppsägning. Under uppsägningstiden skall avgift erläggas på sedvanligt sätt.

Avtalet upphör med automatik när barnet uppnått den ålder då det inte längre omfattas av rätten till kommunal barnomsorg (om inte särskilda skäl föreligger).

Villkor

För dig som har barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet.