StartSjälvserviceSchema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan
Självservice

Schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan

Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2019-10-04 08:40
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Förskoleverksamhet och fritidshem öppnas tidigast kl. 6.00 och stänger senast kl. 19.00. 

Alla barn i åldern 1-5 år har i Sala rätt till 15 timmars vistelse i förskola eller familjedaghem per vecka. 

Om förändring av barnets vistelsetid i barnomsorgen påverkar avgiften, sker förändringen av avgiften månaden efter det att schemaändring anmälts.

Om tjänsten

Här kan du anmäla schema för ditt barns vistelsetider i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider.

Blankett finns även på förskolan, fritidshemmet eller hos dagbarnvårdaren.

Villkor

För dig som har barn med plats i Sala kommuns förskola, fritidshem eller pedagogiska omsorg (familjedaghem).