StartSjälvserviceVistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg - anmälan
Självservice

Vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg - anmälan

Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2019-11-08 13:23
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Här kan du lämna uppgift om vistelsetid i förskola/pedagogisk omsorg. I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för att lämna denna uppgift utan du behöver göra detta på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Barn och Utbildning

Box 304

733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Vistelsetid - deltid/heltid

Du uppger på blanketten om barnet går 15 timmar i veckan eller mer. På din faktura anges sedan barnets vistelsetid i heltid eller deltid. Deltid betyder i vårt system att barnet inte går mer än 15 timmar i veckan. All tid över 15 timmar skrivs som heltid. Detta påverkar bara avgiften fr o m hösten barnet fyller tre år. För yngre barn utgår samma avgift för heltid och deltid.

Det är extra viktigt att meddela förändring i vistelsetid för barn som enbart går allmän förskola eftersom detta påverkar avgiften. Det åligger vårdnadshavare att i god tid meddela barn- och utbildning ändring i vistelsetid. Kommer det till vår kännedom att barn gått heltid utan att betala avgift kan rättning ske bakåt i tid.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Relaterade kategorier