StartSjälvserviceHälsouppgift - Anmäla/förnya
Självservice

Hälsouppgift - Anmäla/förnya

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2019-12-16 11:28
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Uppgifter om ditt barns hälsa och eventuell medicinering kan komma till nytta vid ifyllandet av blanketten. Uppstår frågor var vänlig kontakta skolsköterskan på ditt barns skola.

Ifylld blankett läggs i ett slutet kuvert och skickas sedan till skolhälsovården. Skolsköterskan och skolläkaren som handhar dina uppgifter har tystnadsplikt.

Om tjänsten

För att bättre kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar m.m.

Som underlag i hälsosamtalet använder skolsköterskan och skolläkaren den ifyllda blanketten. Denna blankett finns att skriva ut här i den händelse att den hemskickade blanketten har kommit bort.

Villkor

Hälsouppgift ifylles av vårdnadshavare på uppmaning av skolsköterskan vid elevens skola.

Avgifter

Hälsosamtal ingår i den medicinska elevhälsans uppdrag och är kostnadsfritt.

Relaterade kategorier