StartSjälvserviceAnnons på infartstavlor - Beställning
Självservice

Annons på infartstavlor - Beställning

Publicerad 2017-09-29
Uppdaterad 2019-07-25 12:02
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Regler för annonstexter 

  • Korta budskap. Högst 15 stavelser (Trafikverket) 
  • Telefonnummer och webbadresser får inte förekomma (Trafikverket) 
  • Exponeringstiden är 14 dagar. Budskap visas i 1 minut innan de skiftas och vi publicerar högst 10 samtidiga budskap i samma slinga vilket innebär minst 6 minuters sammanlagd exponeringstid per timme.

Om tjänsten

Annonsering av korta textbudskap på kommunens fyra elektroniska infartstavlor som är uppställda utefter Salas större infartsvägar från Avesta, Uppsala, Enköping och Västerås.

Villkor

  • Annonseringen är avsedd för föreningar, företag och kommunen. Annonser, meddelanden eller anslag ska avse större evenemang, tävlingar och händelser av allmänt eller publikt intresse (när det gäller tävlingar avses svenska mästerskap, stora rikstävlingar och elitidrott).
  • Meddelanden och anslag får inte innehålla personliga, politiska eller religiösa budskap eller uppmana till lagbrott.
  • Sala kommun förbehåller sig rätten att avgöra om budskap lämpar sig för publicering eller inte.
  • Sala kommun ansvarar för prioriteringar vid tillfällen då efterfrågan överstiger tillgängligt utrymme och prioriterar de budskap som har ett brett publikintresse och ger Sala bäst marknadsföring.

Avgifter

Företag betalar 900 kr exklusive moms per annons. Föreningar, kyrkor och samfund betalar 600 kr exklusive moms per annons. OBS! Avgiften gäller endast för en exponeringsperiod på 14 dagar.