StartSjälvserviceKartor - Beställning
Självservice

Kartor - Beställning

Publicerad 2016-09-22
Uppdaterad 2020-01-20 14:46
Sala kommun, Kart/mät
Meddelandet skickas till tekniska@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Här hittar du olika typer av kartor över kommunen och information om vilka karttjänster vi kan erbjuda.

Tryckta kartor

En tryckt karta med Sala kommun och tätorter kan du beställa eller hämta på Medborgarkontoret.

Fastighetskartor

Utskrift av fastighetskartor och andra uppgifter ur kommunens primärkarta kan du få hjälp med om du vänder dig till kart- och mätenheten. För kopiering av byggnadsritningar och andra bygghandlingar ska du vända dig till kommunens byggnadsarkiv. 

Kommunens egna kartbehov

Kommunens kart- och mätenhet ansvarar för kommunens behov av kartering och mätverksamhet.

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.

Avgifter

Tjänsterna på denna sida är avgiftsfria om inget annat påpekas.

Relaterade kategorier