StartSjälvserviceLotteritillstånd - Ansökan
Självservice

Lotteritillstånd - Ansökan

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2019-06-17 14:54
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Föreningen ska på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller söka tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. 

Till Sala kommun, Kultur och fritid, lämnas följande handlingar: 

  • Stadgar (om inte dessa redan finns hos Kultur- och fritidskontoret). 
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret. 
  • Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte, som visar beslut om ansökan av tillstånd samt lotteriföreståndare. 


Behandlingstid för utfärdande av tillstånd/registrering av lotteri är cirka en vecka.

Om tjänsten

Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun.

Tillsynen gäller sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten. I övriga lotteriärenden kan du vända dig till Länsstyrelsen i Stockholms län eller Lotteriinspektionen.

Villkor

Föreningen ska vara registrerad och ha sin verksamhet i Sala kommun.

Avgifter

Att ansöka om lotteritillstånd kostar 300 kr.