StartSjälvserviceVäghållning, enskild, bidrag - Fakta
Självservice

Väghållning, enskild, bidrag - Fakta

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-07-25 13:44
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidragets storlek är för närvarande 20 % av den av Trafikverket för föregående år beräknade kostnaden.

Bidraget administreras av tekniska kontoret och utbetalas under första kvartalet utan behov av någon särskild ansökan.