StartSjälvserviceMex/Företagslots
Självservice

Mex/Företagslots

Publicerad 2019-09-24
Uppdaterad 2019-10-10 09:55
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Lotsfunktionens roll vid ärenden med ”många handläggare inblandade” är att:

Informera om hur processen fungerar, vilka uppgifter som måste skickas in, hur lång tid det kommer ta och vad det kommer kosta.
Samordna inom kommunen, så att frågor inte hamnar mellan stolarna eller bollas runt mellan olika kontor.
Påskynda processen, så att verksamhetsstarten inte riskerar att försenas av att ärendena drar ut på tiden. Bjuda in företagaren och representanter från berörda enheter innom kommunen till ett gemensamt möte.Vid mötet presenterar företagaren sitt ärende för alla berörda på samma gång. 
Företagslotsen följer därefter upp ärendet så att alla tillståndsprocesser flyter på som de ska. Företaget ska inte tvingas skjuta upp starten på grund av något lättlöst problem eller lång handläggningstid. Vi hoppas på förbättring av företagsklimatet.
Många kommuner med ett bra företagsklimat har en företagslots och företagsklimatet förbättras ofta påtagligt när en lots införs.

Vår företags lots heter Ulla, och hjälper er för "en väg in".

0224-74 76 02 eller ulla.eklof@sala.se

Ulla

 

Relaterade tjänster