StartSjälvserviceRadonmätning - Beställning
Självservice

Radonmätning - Beställning

Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2019-08-13 15:45
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

När du beställer en radonmätning via kommunen blir resultatet en offentlig uppgift.

Om tjänsten

Kommunen erbjuder en mätservice som innebär att du kan beställa en radonmätning till rabatterat pris. För att radonmätningen ska bli giltig krävs att den genomförs någon gång mellan oktober och april. Mätning måste pågå under minst 2–3 månader.

För att en långtidsmätning ska hinna genomföras innan mätperioden slutar i april måste beställningen göras senast omkring den 15 februari. Du kan beställa mätning även under annan tid, men mätdosorna levereras i så fall inte förrän det är mätdags.

Minst en dosa till varje bebott våningsplan behövs, vid endast ett bebott våningsplan krävs ändå alltid två dosor.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer som fastnar på damm vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna och innebära en hälsorisk.

Radonhalten i nya och befintliga hus ska inte överstiga 200 Bq/m³. Halter över 200 Bq/m³ bedöms orsaka olägenheter för hälsan.

På Boverkets hemsida hittar du mer information om bland annat vad radon är, när det är farligt och hur du sanerar radon.

Villkor

Fastighetsägare i Sala och Heby kommun.

Avgifter

Ett paket med två dosor kostar 500 kr. En extra dosa kostar 200 kr. Ordinarie pris för ett mätpaket är 895 kr. Inbetalningskort följer med mätpaketet som levereras till den adress du angivit.

Relaterade tjänster