StartSjälvserviceGrundläggande vuxenutbildning - Ansökan
Självservice

Grundläggande vuxenutbildning - Ansökan

Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2018-07-30 15:25
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

Du har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Undantag från detta kan förekomma om det finns särskilda skäl.

Ansökningstider och kursstart hittar på vår informationstjänst om ansökningstider.

Ämnen och betyg

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande nivå enligt författningarna. Ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap samt engelska kan du studera på plats i Sala. Övriga utbildningar erbjuder vi på annan ort. Söker du till svenska som andra språk behöver du först ha kunskaper motsvarande svenska för invandrare kurs D.

Varje ämne följer kursplanen enligt nya VUX2012 med de nya kunskapskraven, betygsskala A-F.