StartSjälvserviceCistern, skrotad - Anmälan
Självservice

Cistern, skrotad - Anmälan

Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2019-03-18 15:59
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska kunna redogöra för hur du tar hand om olje-/dieselrester.

Om tjänsten

Om en cistern avses att inte användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till Bygg och miljö Sala-Heby så cisternen kan tas ur cisternregistret.

Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.

Villkor

Alla som tar sin cistern ur bruk.

Avgifter

Avgift tas ut enligt taxa