StartSjälvserviceCistern, installation - Anmälan
Självservice

Cistern, installation - Anmälan

Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2019-03-06 10:15
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Till anmälan ska en kontrollrapport över installationskontroll eller revisionskontroll bifogas samt en karta över var cisternen är placerad med närmaste vattentäkt, vattendrag och andra känsliga objekt inritade.

Om tjänsten

Vid installation av cisterner ska Bygg och miljö Sala-Heby informeras. Detta behöver dock inte göras för cisterner som avses installeras i bostadshus för uppvärmning.

Anmälan ska göras för cisterner som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel etc. och som ställs upp utomhus eller grävs ner. Informationen ska lämnas senast fyra veckor innan installationen.

Inom vattenskyddsområde gäller att anmälan måste göras om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras.

Villkor

Den som ska installera en cistern som INTE är för uppvärmning av bostadshus.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se