StartSjälvserviceLivsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan
Självservice

Livsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2019-03-06 10:30
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om verksamheten ska bedrivas i en ny anläggning eller om den ska återupptas ska en ny anmälan om registrering skickas till Bygg och miljö.

Om tjänsten

Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby.

Villkor

Företag, privatpersoner m.fl. som önskar avregistrera en livsmedelsanläggning.

Avgifter

Att avregistrera en livsmedelsverksamhet är avgiftsfritt.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se