StartSjälvserviceBusskort/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan
Självservice

Busskort/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan

Publicerad 2016-08-19
Uppdaterad 2019-09-17 15:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ansökan

Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast för deras resekostnader. Om en elev väljer ett annat sätt än det som kommunen erbjuder kan inte kommunen anses skyldig att ersätta eleven för den resekostnaden.

Om tjänsten

Gymnasieelev som är folkbokförd i Sala kommun och dagligen reser till skolor mer än 6 km från bostad har rätt till reseersättning till och med det första kalenderhalvåret (vårterminen ut) det år de fyller 20 år.

Reseersättningen sker i första hand i form av skolkort för kollektivtrafik.

  • Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast för resekostnader. Om elev väljer annat transportsätt än det kommunen erbjuder kan inte kommunen anses skyldig att ersätta eleven för resekostnaden.
  • Elev som bor inackorderad har inte rätt till reseersättning.

Du som studerar i Västmanland

Elev som är folkbokförd i Sala kommun och går i gymnasium inom länet ansöker om busskort direkt hos VL (Västmanlands lokaltrafik) som prövar ansökan.

Du som studerar i Uppsala

Elever som är folkbokförda i Sala kommun och går på gymnasium i Uppsala län har rätt till UL-kort. Om du uppfyller villkoren beställer Sala kommun ett UL-kort och skickar det till din folkbokföringsadress.

Information om UL-kort

Nedanstående information gäller med reservation för ändringar från UL.

Om du har blivit antagen och kommer att gå gymnasium i en skola i Uppsala län behöver du ansöka om ett UL-kort hos Sala kommun snarast efter att du blivit antagen. Andra och tredjeårselever ansöker inför varje nytt läsår fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Korten skickas till elevens folkbokföringsadress.

Om du behöver ett kort under pågående läsår kommer korten normalt inom sju arbetsdagar från det att ansökan beviljats och kortet beställts. Under väntetiden får du själv bekosta dina resor till skolan.

Ansökan görs hos Sala kommun inför varje nytt läsår.

Du som studerar på annan ort än Sala, Västerås eller Uppsala

Resebidrag kan utgå om eleven har kostnader för dagliga resor mellan skolan och folkbokföringsadressen.

Beräkning av resebidrag
Beräkning av resebidrag likställs med beräkningsgrunderna för anslutningsbidrag, dvs. ersättningen reduceras med 4 km/dag enkel resa. För elever som har kostnader för dagliga resor mellan skolan och bostaden kan resebidraget utgå med max 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad mot uppvisande av kvitto eller kopia på inköpt tågpendlarkort. Har skolan fakturerat Sala kommun för lokalt busskort ska ersättningen till enskild person regleras med avdrag på kostnaden för debiterat kort. För hösttermin utgår bidrag för 4 månader och för hel vårtermin för 5 månader. 

Ansökan görs hos Sala kommun inför varje nytt läsår. 

Om du inte längre behöver ditt kort

Om du flyttar eller byter skola och inte längre har rätt till eller behöver ditt kort längre ska du anmäla det till kommunen så att kortet kan spärras. Om du får ett kort men uppger felaktiga uppgifter eller inte uppfyller kraven kan du bli återbetalningsskyldig. Det är därför viktigt att du meddelar kommunen om du byter skola eller flyttar.

Villkor

Du som är gymnasiestuderande och folkbokförd i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.