StartSjälvserviceSkolgång vid annan skolenhet - Ansökan
Självservice

Skolgång vid annan skolenhet - Ansökan

Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2019-09-13 14:43
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

OBS! Eventuell rätt till skolskjuts kan upphöra för den som väljer annan skola än den kommunen anvisar. Man kan få skolskjuts till annan skola än den av kommunen anvisade om det inte blir dyrare för kommunen eller orsakar andra svårigheter. Kontakta Enheten för samhällsfinansierade resor för mer information.

Om tjänsten

Denna tjänst används
1/ om ni önskar byta skola inom Sala kommun och detta ej beror på att barnet flyttat (ändrat folkbokföring). Vid flytt används blanketten Ansökan om skolplacering.
2/ om ni bor i annan kommun och önskar skolgång i Sala kommuns skola. Bifoga personbevis i original med uppgift om vårdnadshavare. 

Val av annan skola än anvisad

Vårdnadshavare som vill välja annan skola än den kommunen anvisar har möjlighet att välja skola, såvida det finns plats och inga betydande organisatoriska svårigheter uppstår.

Vid vårdnadshavares val av skola till sitt barn skall skälen beaktas i följande turordning:

  1. Särskilda skäl - bedöms av rektor på avlämnande skola
  2. Syskons placering
  3. Ålder, yngst går före
  4. De fyra sista siffrorna i personnumret betraktade som ett tal, lägst går före.

OBS! Vid frågor eller funderingar angående byte av skola ska du kontakta rektor på den önskade skolan. Handläggare/ansvarig för denna tjänst på den här servicesidan är endast ansvarig för den övergripande informationen för tjänsten.

Villkor

Vårdnadshavare till barn i skolpliktig ålder.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier