Trafikmeddelande – Status: Pågående

Schaktarbete på Östra Tulegatan

Publicerad 2019-11-11
Uppdaterad 2020-02-18 14:48
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
SHE kommer under måndagen, 2019-11-11, att stänga av Östra Tulegatan i höjd med Sveagatan pga schaktarbete. Framkomligheten kommer därav att vara begränsad under arbetets gång.

Plats

Adress: Östra Tulegatan, 733 32 Sala

Gäller

Från och med: 2019-11-11 06:00
Till och med: 2019-11-11 17:00

Kontakt

Sebastian Hedman
0224-747562 sebastian.hedman@sala.se