StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEn ny gång- och cykelväg byggs längs Tegelgatan/Norrängsgatan
Trafikmeddelande – Status: Planerad

En ny gång- och cykelväg byggs längs Tegelgatan/Norrängsgatan

Publicerad 2019-11-07
Uppdaterad 2019-11-08 11:24
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Denna nya gång- och cykelväg kommer att komplettera befintliga gång- och cykelvägar och sträcka sig upp till infarten vid rättspsyk. Vi kommer att påbörja med etapp ett vilket är sträckan längs Tegelgatan för att sedan fortsätta med etapp två längs Norrängsgatan till infarten vid rättspsyk.

Gäller

Från och med: 2019-11-11 07:00
Till och med: 2019-12-06 16:00

Påverkan

Begränsad framkomlighet på framför allt Norrängsgatan under arbetets gång.

Utförare

Sala kommun med hjälp av statlig medfinansiering från Trafikverket.

Läs mer

Kontakt

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier