StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEn ny gång- och cykelväg byggs intill Åkragatan/Berggatan
Trafikmeddelande – Status: Planerad

En ny gång- och cykelväg byggs intill Åkragatan/Berggatan

Publicerad 2019-10-17
Uppdaterad 2019-10-17 13:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Gång- och cykelvägen byggs i samband ett planerat ledningsarbete längs med Åkragatan. Ledningsarbetet beräknas pågå de första två veckorna och därefter påbörjas arbetet med gång- och cykelvägen.

Gäller

Från och med: 2019-10-21 07:00
Till och med: 2019-12-06 16:00

Påverkan

Begränsad framkomlighet på framför allt Åkragatan under arbetets gång.

Utförare

Sala kommun med hjälp av statlig medfinansiering från Trafikverket

Läs mer

Kontakt

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier