StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFörslag på revidering av VA-taxan år 2020
Nyhet

Förslag på revidering av VA-taxan år 2020

Publicerad 2019-06-27
Uppdaterad 2019-06-27 08:22
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ett arbete med att revidera taxan för kommunalt VA pågår och den nya taxan kommer beslutas av kommunfullmäktige senare i höst. Information om detta samt exempel på hur avgifterna kan förändras har i dagarna skickats ut till alla kunder med kommunalt VA.

Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är en del av VA-kollektivet i Sala kommun och verksamheten bekostas med hjälp av en VA-taxa. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller förlust. Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan och också sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

Den aktuella VA-taxan började gälla 1 juli 2017 och avgifterna bestämdes så att det överskott som då fanns skulle användas till 2019 och en höjning skulle ske år 2020. Resultatet från 2018 och prognosen för 2019 visar nu på att VA-taxan behöver höjas så att VA-kollektivets intäkter blir desamma som dess utgifter eftersom det överskott som tidigare fanns är förbrukat.

Vi arbetar nu för att ta fram nya avgifter som kommer att börja gälla 1 januari 2020. Beslutet om den reviderade taxan kommer att fattas av kommunfullmäktige under hösten men vi vill redan nu informera er om en förändrad taxa från och med nästa år. Förändringen påverkar er som kund olika beroende på hur många tjänster man är ansluten till (dricksvatten, spillvatten och dagvatten), hur mycket vatten man förbrukar och för verksamheter hur stora byggnadernas ytor är.

Exempel på ny föreslagen VA-taxa

För en vanlig villa och en förbrukning på 150 m3 vatten innebär den föreslagna höjningen cirka 90-130 kr/månad (cirka 20-35%).  
För ett flerbostadshus och en förbrukning på 2 000 m3 innebär den föreslagna höjningen cirka 40-70 kr/lägenhet och månad (cirka 20-25%).
För en verksamhet med stora byggnader och en årlig förbrukning på 150m3 vatten innebär den föreslagna höjningen cirka 230-300 kr/månad (cirka 15-20%).