Trafikmeddelande – Status: Pågående

Gatuarbeten vid kvarteret Löparen

Publicerad 2019-04-30
Uppdaterad 2020-01-17 14:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Begränsad framkomlighet på Kålgårds-, Norrby- och Bergslagsgatan runt kv. Löparen på grund av VA-arbeten och gatuombyggnad.

Gäller

Från och med: 2019-05-02 07:00
Till och med: 2019-07-19 17:00

Orsak

Sala kommun kommer inom kort att påbörja renovering av de kommunala vatten och avloppsledningarna vid kvarteret Löparen i Sala. Arbetet är planerat att påbörjas den 2 maj och beräknas pågå till mitten av juli. Därefter påbörjas arbetet med ombyggnad av gatan vilket förväntas pågå i ett år.

Påverkan

Detta innebär att vattenavstängningar kommer att ske tidvis fram till mitten av juli för boende på Norrbygatan 21, 23 och 25, Bergslagsgatan 6, 8 och 30, Kålgårdsgatan 5 och 7. Under hela renoveringsperioden kommer det att vara begränsad framkomlighet på gatorna runt kvarteret Löparen och det innebär även att gator tidvis stängs av. Detta kommer att påverka dig som bor och verkar på platsen då det periodvis kan vara svårt med parkering och annan angöring med fordon inom området. Under byggnadstiden kan också vissa olägenheter uppstå med ljud från fordon och maskiner. Vi hoppas att du har överseende med detta och att samarbetet blir gott under byggnadstiden.

Hänvisning

Har du några frågor om arbetet eller om det skulle hända något med din fastighet, kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret.

Utförare

Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun och extern utförare: Forsen AB

Kontakt

Bo Jonsson, Planeringsingenjör gata
0224-74 75 03 bo.jonsson@sala.se
Frans Sjöberg, Projekteringsingenjör
? frans.sjoberg@sala.se

Forsen AB, Karin Larsson, Projektledare
018-430 18 80