StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAvstängda gator i samband med byggnationer på Lasarettsområdet.
Trafikmeddelande – Status: Pågående

Avstängda gator i samband med byggnationer på Lasarettsområdet.

Publicerad 2019-09-02
Uppdaterad 2019-09-10 22:05
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Heberlegatan kommer att vara avstängd vecka 34-36 och Lasarettsgatan kommer att ha begränsad framkomlighet vecka 37-41 på grund av ombyggnationer på Lasarettsområdet.

Plats

Adress: Heberlegatan, 733 38, Sala och Lasarettsgatan, 733 38, Sala

Gäller

Från och med: 2019-08-26 06:00
Till och med: 2019-10-12 17:00

Orsak

Ombyggnationer på Lasarettsområdet.

Påverkan

Begränsad framkomlighet eller avstängd gata.

Hänvisning

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan längs med Ekeby damm under byggnationen.

Läs mer

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se