StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningByggnation av gång- och cykelväg till Salaortens Ryttarförening
Trafikmeddelande – Status: Avslutad

Byggnation av gång- och cykelväg till Salaortens Ryttarförening

Publicerad 2017-10-18
Uppdaterad 2019-06-11 16:28
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Vecka 43 kommer Sala kommun att påbörja anläggandet av en ny gång- och cykelväg längs med Långgatans norra sida.

Gäller

Från och med: 2017-10-23 06:00
Till och med: 2017-12-15 23:00

Orsak

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna genom att separera dessa trafikanter från trafiken på Långgatan/LV843. Sträckningen på den nya gång- och cykelvägen kommer att vara från korsningen Östabergsgatan/Långgatan, där befintlig gång- och cykelväg slutar idag, för att sedan fortsätta ut till grusvägen upp mot Salaortens Ryttarförening (Sorf). I samband med detta kommer också en mindre vall med buskplanteringar anläggas längs med Långgatans södra sida.

Påverkan

Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet på Långgatan och under korta perioder kommer vi växelvis bli tvungna att stänga av anslutande Eriksnäsgatan samt Östabergsgatan i samband med arbetet vid överfarterna.

Utförare

Det är kommunens anläggare på gata-park som kommer utföra arbetet och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Kontakt

Andreas Gärdqvist, Projektsamordnare
0224-74 75 75 andreas.gardqvist@sala.se

Relaterade kategorier