StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRenovering av broar mellan Herrgårdsgatan och Aspgatan

Renovering av broar mellan Herrgårdsgatan och Aspgatan

Publicerad 2017-09-15
Uppdaterad 2017-09-15 15:27
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Under hösten kommer gång- och cykelbroarna mellan Herrgårdsgatan och Aspgatan renoveras. Hur lång tid arbetet tar är beroende av konstruktionens skick.

Karta över broarnas placering.

Karta över broarnas placering

Kontakt

Satu Bergsten, Planeringsingenjör park
0224-74 75 05 satu.bergsten@sala.se
Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se

Relaterade kategorier