StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRenovering av murverk i slusskammaren vid Jakob Matts kvarn

Renovering av murverk i slusskammaren vid Jakob Matts kvarn

Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2017-09-01 08:26
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Slusskammaren vid Jakob Matts kvarn ska restaureras. Målsättningen är att så långt möjligt återställa slusskammaren i ursprungligt skick samt att förhindra framtida ras.

Hur kommer renoveringen att gå till?

Slussen uppfördes under ledning av Jakob Henrik af Forselles åren 1827-1835. Slussen användes därefter under en femtioårsperiod för att transportera malm från Sala silvergruva till hyttan för anrikning.

Den 10 april 2006 rasade delar av murverket i den södra slusskammarväggen. Några år senare, 2011-2012, rasade ytterligare murverk på båda sidor i anslutning till nedre portöppningen.

Under renoveringsarbetet kommer delar av murverket temporärt att monteras ned för att ge åtkomst till bakomliggande konstruktion, så att den kan åtgärdas. Efter att bakomliggande konstruktion åtgärdats kommer murverket att återmonteras i ursprungligt och historiskt riktigt skick. I samband med restaureringen kommer förorenade massor tas till vara för att deponeras i enlighet med gällande regelverk.

Enligt plan kommer arbetet att genomföras under hösten 2017 med start vid månadsskiftet augusti-september. Under byggnadstiden kan vissa olägenheter uppstå med ljud från bilar och maskiner. Gatu- och områdesavstängningar kan komma att begränsa framkomligheten under denna period. Vi hoppas ni har överseende med detta och att samarbetet blir gott under byggnadstiden. Har du några frågor om arbetet eller om det skulle hända något med din fastighet, kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret.

Kontakt

Michael Nilsson, Utredningsingenjör
0224-74 75 73 michael.nilsson@sala.se