Trafikmeddelande – Status: Avslutad

Beläggningsarbete på Rv 70

Publicerad 2017-09-15
Uppdaterad 2019-06-11 16:28
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Under vecka 37-39 kommer Trafikverkets entreprenör SVEVIA att arbeta med asfaltering av väg 70 förbi Sala. Sträckan som berörs är från cirkulationsplatsen vid korsningen med väg 56 i söder, fram till avfarten mot Broddbo i norr (båda riktningarna).

Gäller

Från och med: 2017-09-11 18:00
Till och med: 2017-10-01 06:00

Påverkan

Arbetet kommer att ske mellan kl. 18.00 och 06.00. Tänk på att detta arbete kan komma att innebära längre restid, så ta med detta i din reseplanering. Dessa tider kan ändras bl.a. på grund av vädret, då vissa arbeten inte kan utföras vid regnig väderlek.

Hänvisning

Vägen kommer att stängas av i etapper. Under arbetets gång leds trafiken om via alternativa vägar.

Utförare

Trafikverkets entreprenör SVEVIA.

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se


För närmare frågor kring arbetet kontakta Trafikverket via telefon 0771- 921 921 eller via email trafikverket@trafikverket.se.