Trafikmeddelande – Status: Avslutad

Ombyggnation Måns-Olsvägen

Publicerad 2017-10-04
Uppdaterad 2019-06-11 16:32
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Med start vecka 35 kommer Sala kommun bygga om Måns-Olsvägen och intilliggande parkeringar. Periodvis kommer det att vara svårt att passera området.

Plats

Adress: Måns-Olsvägen 73336 Sala

Gäller

Från och med: 2017-08-28 07:00
Till och med: 2017-10-27 16:00

Orsak

Åtgärderna syftar till att öka tillgängligheten och höja trafiksäkerheten. Arbetet ingår även som en del i det mer långsiktiga arbetet med att försköna hela området.

Påverkan

Vägen planeras att vara öppen under hela bygget, men det kan ta längre tid att passera.

Hänvisning

Om möjligt, välj en annan väg.

Utförare

Sala kommun, gata-park

Läs mer

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se
Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se
Bo Jonsson, Planeringsingenjör gata
0224-74 75 03 bo.jonsson@sala.se