StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRenovering av brunnar i Sala innerstad under v. 34 och 35
Trafikmeddelande – Status: Avslutad

Renovering av brunnar i Sala innerstad under v. 34 och 35

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2020-01-17 14:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Arbete med gatubrunnar i de centrala delarna av Sala som tidvis påverkar framkomligheten.

Gäller

Från och med: 2017-08-21 08:00
Till och med: 2017-08-29 16:30

Orsak

Renovering av gatubrunnar.

Påverkan

Begränsad framkomlighet. Under perioder om ca 10-15 minuter kan all trafik på berörd gata komma att stoppas upp.

Hänvisning

Flaggvakter kommer vara utplacerade under pågående arbeten vid avstängningar.

Utförare

NCC Infrastructure

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se