StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVägarbete: Jakobsbergsgatan avstängd 22 mars--31 maj

Vägarbete: Jakobsbergsgatan avstängd 22 mars--31 maj

Publicerad 2017-05-23
Uppdaterad 2018-01-30 09:44
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ändrad färdigtid till 31 maj. Trafikering av gatan kommer att ledas via orange vägvisning. Busshållplatser på Jakobsbergsgatan stängs och resenärer hänvisas till hållplatser på Gruvvägen.

Trafikmeddelande

Avstängningen för genomfartstrafik på Jakobsbergsgatan i Sala fram förlängs t.o.m. 31 maj.
Detta p.g.a. att det uppkommit försvårande omständigheter under arbetets gång.

Jakobsbergsgatan i Sala kommer att hållas stängd för genomfartstrafik med fordon under perioden onsdag 22 mars 2017 kl. 07 t.o.m. (söndag 30 april, fredag 19 maj) 31 maj. Avstängningen sker p.g.a. ett vägarbete. Trafik in på gatan kommer att ledas via orange vägvisning.

Sala kommun är medveten om att detta kan innebära vissa problem för dem som bor och rör sig i området, men hoppas på att detta ska gå så smidigt som möjligt för alla berörda. Under avstängningen kommer de busshållplatser som finns på Jakobsbergsgatan att vara stängda. Resenärer hänvisas till busshållplatserna på Gruvvägen.

Utförare: Gata/Park, Sala kommun.

Tack för visad hänsyn mot dem som arbetar i trafiken!

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se