Spolning av ledningar

Publicerad 2017-01-13
Uppdaterad 2017-01-13 08:35
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Under torsdag eftermiddag spolar Sala kommun i en brandpost på Pilgatan på Gärdesta. Det medför att det kan bli missfärgat vatten inne i fastigheterna. De boende uppmanas att spola i kranarna tills vattnet är klart.