StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBegränsad framkomlighet på lokalgata till Ringgatan - etapp 4 (Trafikmeddelande)

Begränsad framkomlighet på lokalgata till Ringgatan - etapp 4 (Trafikmeddelande)

Publicerad 2016-10-21
Uppdaterad 2016-10-21 15:02
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Som en del av ett större arbete med att reparera och byta ut staketet längs Ringgatans södra sida kommer dess lokalgata få begränsad framkomlighet under hösten. Arbetet delas in i fem etapper och nu är det dags för etapp 4.

Etapp 4

Måndag 24 oktober fortsätter det omfattande arbetet med att byta ut staketet utmed Ringgatan. Den berörda sträckan är från korsningen med Ekebygatan fram till övergångsstället vid Vallaskolan/Aguéligatan.
Ringgatans södra lokalgata kommer under denna period att vara enkelriktad för trafik i västlig riktning, från övergångsstället vid Vallaskolan och fram till Vallagatan.

Sala kommun uppmanar alla trafikanter som berörs av detta att vara extra uppmärksamma, visa särskild hänsyn och omsorg om medtrafikanter och om de som utför arbetet.

 

Ringgatans södra lokalgata mellan övergångsstället vid Aguéligatan/Vallaskolan och Vallagatan kommer att beröras av de arbeten som ska utföras.

 

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se

Relaterade kategorier