StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRinggatan avstängd mellan Fredsgatan och Uppsalarondellen (Trafikmeddelande)

Ringgatan avstängd mellan Fredsgatan och Uppsalarondellen (Trafikmeddelande)

Publicerad 2016-09-29
Uppdaterad 2017-12-22 12:20
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ringgatans båda körbanor, mellan Fredsgatan och Väsbygatan (Uppsalarondellen), kommer att hållas stängda för trafik med fordon från 29/9 kl. 06.30 till 30/9 kl. 13.00

Avstängning av Ringgatan

Avstängningen sker på grund av att kommunens Gata/Parkenhet ska göra en urgrävning av planteringsytan i rondellen vid korsningen med Kålgårdsgatan/Kungsängsgatan. Trafiken kommer att ledas om via Ringgatans södra lokalgata. Fordon från Kålgårdsgatan kommer inte att kunna ansluta till Ringgatan eller att korsa densamma, utan måste välja annan väg.  Detsamma gäller trafik från Kungsängsgatan.
Sala kommun ber  om särskild visad hänsyn i trafiken, då avstängningen innebär ökad trafik på gator vilka normalt inte ska trafikeras i denna omfattning.


 

Ringgatan kommer att stängas av från Fredsgatan till Väsbygatan/Uppsalarondellen.


 

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se