Körfält avstängt (Trafikmeddelande)

Publicerad 2016-09-21
Uppdaterad 2016-09-21 14:38
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Den 20-21 september kommer NCC att genomföra ett arbete med en brunn vid plankorsningen Strå (Väsbygatan/Saladammsvägen). Detta medför att det svängande körfältet (för trafik i riktning mot Saladamm) kommer att hållas helt stängt under ca 4-5 timmar.

Körfält avstängt

Trafiken kommer trots detta att komma fram men det blir med begränsad framkomlighet. Placeringen av arbetsfordon och kompressor gör även att ljussignalerna för järnvägen kommer att vara något skymda, men trafikvakt kommer att finnas på plats för att hjälpa till med framkomligheten. Sala kommun vill påtala att det kan förekomma viss köbildning i samband med bomfällning, för er som ska färdas i riktning mot Saladamm (väg 835) eller vidare längs Silvermyntsgatan.

 

 

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se