StartFritidshem
Informationstjänst

Fritidshem

Publicerad 2016-08-29
Uppdaterad 2019-09-20 10:33
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Fritidshem, som även kallas skolbarnsomsorg, är en verksamhet som är ett komplement till hemmet och skolan. Barn till och med 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, har rätt till fritidshemsplats.

I vissa fall kan plats på fritidshem beviljas även om föräldrarna inte arbetar eller studerar, om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ansök i så fall om plats på den vanliga blanketten och ange i rutan för övriga upplysningar de särskilda skäl ni vill hänvisa till. 
En ansökan om plats på fritidshem med hänvisning till särskilda skäl prövas av rektor.

I Sala är fritidshemmen integrerade i skolans lokaler. För mer information, se de Relaterade tjänstesidorna eller kontakta Skolkansliet.

 

Relaterade kategorier