StartKonsumentvägledning
Informationstjänst

Konsumentvägledning

Publicerad 2017-09-25
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Konsumentvägledningen i Sala kommun är stängd tillsvidare. Här nedanför har vi listat andra aktörer som kan vara till stöd för Dig som konsument.

Hallå konsument Oberoende konsumentvägledning genom konsumentverket. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) - en statlig myndighet som ger icke-bindande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. En betydande majoritet av ARN:s avgöranden följs av de inblandade företagen och konsumenterna. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad där. ARN kan sägas vara ungefär som en informell domstol, det är viktigt att man förbereder sin anmälan till ARN ordentligt.

Konsumenternas.se - ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. "Konsumenternas"  ger opartisk  vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket - en statlig myndighet för konsumentfrågor. Passa på att ta del av Konsumentverkets satsning "Hallå konsument!" där du kan hitta mycket detaljrik och lättillgänglig information om många konsumentfrågor.

Konsument Europa - en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna - en organisation som ger opartisk hjälp till konsumenter om frågor rörande tv, telefoni, fiberanslutning och bredband.