StartÄldreboendeVärdighetsgarantier
Informationstjänst

Värdighetsgarantier

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2019-08-01 13:28
I Sala kommun finns en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag.

Vård- och omsorgsnämnden garanterar att

  • hemtjänstpersonalen kommer på överenskommen tid (+/- 15 minuter) och utför de insatser du beviljats. Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du att kontaktas på telefon
  • du varje vecka får en tid med din kontaktman där du bestämmer vad ni ska göra

Syftet med den nationella värdegrunden och med de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra hur kommunen arbetar för att bl.a. ge er som äldre medborgare möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och ges ett gott bemötande.

Relaterade länkar

Relaterade kategorier