Informationstjänst

Vattendirektiv

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2018-01-25 13:48
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Den svenska vattenförvaltningen har sitt ursprung i ett EU-direktiv från 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004. Tillämpningen innebär att alla vatten ska ha en "god status" senast 2015 och att dessa vattens kvaliteter inte heller får försämras.

Mer specifikt är syftet med vattendirektivet bland annat är att minska och hindra föroreningar i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.