Informationstjänst

Allemansrätten

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-06-28 10:58
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Allemansrätten är en urgammal sedvanerätt som i vår tappning här i Sverige är unik. Allemansrätten som begrepp fanns inskriven i den gamla naturvårdslagens första paragraf "Naturen är tillgänglig för alla och envar enligt allemansrätten". Den skrivningen har sedan i oförändrat skick lyfts in i miljöbalkens 7 kapitel.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se