StartLivsmedel
Informationstjänst

Livsmedel

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2019-03-12 15:40
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målet är att du som konsument inte ska kunna utsättas för några hälsorisker. Du ska också kunna känna dig trygg och inte bli lurad av felaktiga menyer eller märkningar.

Företagare eller privatpersoner som vill registrera eller avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby. 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se