StartLägenhetsregister
Informationstjänst

Lägenhetsregister

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2020-01-20 14:46
Sala kommun, Kart/mät
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Den som äger flerbostadshus eller småhus ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter hit. 

Relaterade länkar