StartOrmar
Informationstjänst

Ormar

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-02-22 13:36
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

För att få ha ormar inom detaljplan måste man ansöka om tillstånd. Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, och detta finns för att förebygga olycksfall men även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se