StartMarklov
Informationstjänst

Marklov

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-11-19 15:59
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Marklov kan krävas vid schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan. Det kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.