StartKomplementbyggnader
Informationstjänst

Komplementbyggnader

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-11-19 15:59
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om du vill bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter inom detaljplan behöver du göra en anmälan, men det behövs ingen bygglovsansökan. Utanför område med detaljplan krävs det heller inte någon anmälan till byggnadsnämnden för uppförande av komplementbyggnad vid en- och tvåbostadshus.

Relaterade tjänster