StartKommunens lediga tomter
Informationstjänst

Kommunens lediga tomter

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-05-10 14:17
För närvarande kan vi erbjuda ett större antal kommunala och byggklara tomter för dig som vill bygga hus och söker mark.
 • Broddbo

 • Broddbo 6:4

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-10-30 15:56

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får byggas.

 • Broddbo 6:54

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-11-12 10:45

  Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

 • Broddbo 6:55

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-11-12 10:39

  Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

 • Kumla

 • Kumla Prästgård 3:11

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-18 10:26

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:12

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-09-20 11:22

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:14

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-18 10:27

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:15

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-18 10:25

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Kumla Prästgård 3:16

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-10-30 15:55

  Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

 • Möklinta

 • Möklinta-Skräddarbo 1:37

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:06

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:39

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:03

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:43

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:03

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Möklinta-Skräddarbo 1:44

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:02

  Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

 • Ransta

 • Kärrbäcksbo 1:8

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:07

  Friliggande bostadshus i en våning.

 • Saladamm

 • Åby 3:57

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:49

  Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

 • Salbohed

 • Sand 1:25

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:01

  Friliggande bostadshus i ett plan utan källare.

 • Sand 1:31

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:01

  Fastigheten är inte planlagd. Byggnation får prövas med förhandsbesked hos Sala kommuns byggenhet.

 • Sörsalbo 6:46

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:56

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sörsalbo 6:47

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:50

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sörsalbo 6:48

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:50

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätrabrunn

 • Sätra 2:18

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:59

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:19

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:59

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:20

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:58

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Sätra 2:21

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 15:57

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Västerfärnebo

 • Färnebo Prästgård 7:6

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:12

  Friliggande bostadshus i ett plan.

 • Färnebo Prästgård 7:7

  Ledig kommunal tomt
  Uppdaterad: 2019-01-16 16:12

  Friliggande bostadshus i ett plan.

Relaterade tjänster