StartSlam och latrin
Informationstjänst

Slam och latrin

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2018-11-20 15:59
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Vid åretruntbostäder ska slamavskiljare tömmas minst en gång per år i kommunens försorg. I fritidsbostäder ska tömning ske minst en gång per år i kommunens försorg om wc är ansluten till slamavskiljaren. Sala kommun ansvarar för slamtömningen i kommunen och VafabMiljö ansvarar för latrinhämtningen.

Relaterade länkar