StartHämtning
Informationstjänst

Hämtning

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2019-04-30 11:40
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
VafabMiljö sköter sop- och latrinhanteringen i Sala kommun. Nedan hittar du länkar med information om sophämtning och latrinhämtning.