StartUng Start Navigatorcentrum - Information
Informationstjänst

Ung Start Navigatorcentrum - Information

Publicerad 2017-05-05
Uppdaterad 2019-10-14 11:20
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ung Start Navigatorcentrum är en verksamhet inom Sala Kommun som jobbar för att stödja dig som är mellan 16-24 år närmare sysselsättning. Att komma till oss är frivilligt. Upplägget skräddarsys utefter ditt nuläge och dina behov. Vi fokuserar på dina önskemål och vad du själv vill. Oavsett om du pluggar, jobbar eller saknar något att göra på dagarna så är du välkommen till oss.

Ung Start Navigatorcentrum erbjuder

Hos oss på Ung Start Navigatorcentrum kan du få hjälp med:

 • Individuellt stöd utifrån dina behov
 • Hjälp att skapa rutiner
 • Stöd i myndighetskontakter
 • Hjälp att hitta praktikplats
 • Frivillig möjlighet att delta i gruppaktiviteter
 • Träffa andra i liknande situationer
 • Möjlighet att åka på studiebesök
 • Någon att bolla tankar och idéer med
 • Stöd i jobbsök

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller fylla i anmälan om mötesbokning. Vi har även drop-in verksamhet på Silverlotsen på torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. 

Feriearbete

Går du första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Sala kommun? Då har du chansen att ansöka om feriearbete. Sala kommun erbjuder feriearbeta på samtliga skollov för att du ska få arbetslivserfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta inom kommunal verksamhet. Kommunen kommer i framtiden att ha ett stort rekryteringsbehov.

Sök ditt feriearbete här

Är du mellan 16-19år? (Kommunernas aktivitetsansvar)

Du som är mellan 16-19 år och inte jobbar eller studerar kan bli erbjuden individuella aktiviteter inom ”kommunens aktivitetsansvar” (KAA).

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Detta innebär att Sala kommun löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Vi ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I Sala kommun ligger KAA-ansvaret under enheten Arbetsmarknadsenheten och Ung Start Navigatorcentrum.

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller fylla i anmälan om mötesbokning. Vi har även drop-in verksamhet på Silverlotsen på torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. 

 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) är en nationell satsning som verkar på lokal nivå. 2015 skrevs en lokal överenskommelse mellan Sala kommun och Arbetsförmedlingen Sala-Heby gällande Dua som syftar till att:

 • minska ungdomsarbetslösheten
 • öka andelen unga med gymnasie-/yrkesexamen

Dua är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Sala kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka kan ansvarsområden tydliggöras och insatser effektiviseras för ungdomens bästa. Genom att utveckla samverkan ytterligare kan resurser användas mer effektivt och ett bättre och mer sammanhållet stöd än tidigare kan ges till ungdomarna.

Dua-överenskommelsen i Sala omfattar alla ungdomar i åldern 16-24 år som är folkbokförda inom Sala kommun som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

I februari 2017 beslutade regeringen att utöka Duas uppdrag till att även gälla fördjupad samverkan mellan arbetsförmedling och kommuner gällande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta innebär att Sala kommun och Arbetsförmedlingen Sala-Heby kommer fördjupa sin samverkan för att nå en effektivare etablering och skapa enklare och mer effektiva processer för nyanlända.

Inom Sala kommun finns Dua-samordnaren under Arbetsmarknadsenheten. Här hittar du mer information om Dua. 

Utbildningskontrakt

Inom Dua-samarbetet finns någonting som heter Utbildningskontrakt. Det riktar sig till dig som saknar fullständig gymnasieutbildning, är mellan 20-24 år och vill läsa in gymnasiet på komvux eller folkhögskola. Det är en överenskommelse mellan Sala kommun och Arbetsförmedlingen som innebär att du kan kombinera dina studier med jobb, praktik eller annan motiverande insats godkänd av Arbetsförmedlingen. Du har också chans till ett högre bidrag från CSN under studietiden. 

För mer information om Utbildningskontrakt vänligen kontakta vår Dua-samordnare

Länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag

Här hittar du länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag.

Studera

Söka jobb

Kontakta rekryterings-/bemanningsföretag

Du som är företagare

Ung Start Navigatorcentrum vill gärna ha en bra dialog kring våra unga vuxnas väg in i arbetslivet. Detta vill vi gärna ha med dig som är lokal företagare. Har du tankar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller fylla i intresseanmälan. Vi har även drop-in på Silverlotsen på torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. 

Projekt: #jagmed

 

Projektet #jagmed får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).
Mellan åren 2015-2018 deltog Sala kommun i ett projekt som hette #jagmed som riktade sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som hamnat, eller riskerade att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjade eller fullföljde sina gymnasiestudier.

Projektet #jagmed hade som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier.

I Sala kommun inriktade man sig under projektets gång på att utveckla arbetet med det kommunernas aktivitetsansvar. Där man framförallt fokuserade på bemötande och miljö av och för de ungdomar som faller under kommunernas aktivitetsansvar.

Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige). Mer information om projektet hittar du här: #jagmed